جستجو در سایت :

آدرس  : اصفهان - منطقه صنعتي شاهپور جديد - خيابان مشير الدوله شرقي - نرسیده به شهرداري منطقه 12- جنب نمايندگی سايپا ديزل 

 

Address: Next to the Sipa Diesel , Eastern Moshir'o Aldoleh Ave,New Shahpour Industrial Region , Isfahan , Iran

 

دفتر ايران دفتر دبی
تلفن :

3-3868372   98311+

تلفن :

42885711   971+

فکس :

3868374      98311+

فکس :

42885714   971+

همراه : 9131111541    98+ همراه :

502473388   971+

9131148559    98+

PO Box : 262095 Dubai - UAE

9131139222    98+

Info@110Co.com

 

All rights reserved for  110 Persian Gulf  Company 

 Designed by : E.Namnabat +989132044218

Best screen resolution 1024*768

Flash Player v.8.0

 

 

 

 

 

اخبار